• อาหารแมว แพ็ท แค็ท สูตรสำหรับแมวขนยาวทุกสายพันธุ์ •

     แมวขนยาว ควรได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและสมดุล
สารอาหารครบ5หมู่ที่จำเป็นต่อร่างกาย เสริมด้วยสาหร่าย
สไปรูลิน่าที่คัดสรรเป็นพิเศษช่วยเสริมสร้างE.Q.ทอรีน ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ไฟเบอร์และเลซิติน ช่วยจับ
ก้อนขนในลำไส้ให้ขับถ่ายออกทางมูล แมวตัวโปรดของคุณ
จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

      อาหารแมว แพ็ทแค็ท สำหรับแมวขนยาวทุกสายพันธุ์
อายุตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การ
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ผลิตจากเครื่องจักรที่มีเทคโน
โลยีีทันสมัย เพื่อให้ อาหารแมว "แพ็ท แค็ท" เป็นอาหาร
แมวที่คุณมอบให้กับแมวที่คุณรัก ได้อย่างมั่นใจ

• อาหารแมว แพ็ท แค็ท สูตรสำหรับแมวขนสั้นทุกสายพันธุ์ •

      แมวขนสั้น ควรได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและสมดุล
สารอาหารครบ5หมู่ที่จำเป็นต่อร่างกาย เสริมด้วยสาหร่าย
สไปรูลิน่าที่คัดสรรเป็นพิเศษช่วยเสริมสร้างE.Q.ทอรีนช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ไฟเบอร์และเลซิติน ช่วยจับ
ก้อนขนในลำไส้ให้ขับถ่ายออกทางมูล แมวตัวโปรดของ
คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

      อาหารแมว แพ็ทแค็ท สำหรับแมวขนสั้นทุกสายพันธุ์
อายุตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การ
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ผลิตจากเครื่องจักรที่มีเทคโน
โลยีีทันสมัย เพื่อให้ อาหารแมว "แพ็ท แค็ท" เป็นอาหาร
แมวที่คุณมอบให้กับแมวที่คุณรัก ได้อย่างมั่นใจ