• แพทเทิร์น เฟรช สไปรูลิน่า •

เป็นสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 100%ได้ผ่านการวิจัย และพัฒนาจาก
ทีมนักวิชาการประมง เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์นํ้าโดยการนำไปผสม
กับอาหารปลาสำเร็จรูปในปริมาณที่กำหนด ทิ้งไว้ 15 นาที ก่อน
ใช้อาหาร เพื่อช่วยให้
• ปลามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
• สีของปลาจะเข้มขึ้นอย่างชัดเจน
• ปลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น
• ป้องกันปลาป่วยจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
• ขนาด 120, 200 และ 500 มิลลิลิตร
• หลังเปิดใช้ควรเก็บไว้ในที่เย็น ไม่เกิน 15 ํC

• แพทเทิร์น อาหารกุ้ง เต่า และ ปลาใต้นํ้า •

• อาหารสูตรเร่งสีและเร่งโตพิเศษ ชนิดเม็ดจมนํ้าสำหรับปลา
สวยงามทั่วไป แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงถึง 45 % จากปลาป่น
เกรด A เพิ่มวิตามิน A, D, E, B-COMPLEXเพื่อความสมดุลย์
ในปลา เพิ่มสีสันและความชอบกินด้วย สาหร่ายสไปรูลิน่า
ไม่มีปัญหานํ้าเสีย ขนาด 250 กรัม ขนาดเม็ดอาหาร 2 มม.
• ชนิดเม็ดจมนํ้า