• กำไล สูตรสาหร่ายเกลียวทอง ๕ เปอร์เซ็นต์ •
•มีส่วนประกอบของวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ใช้ในขบวนการย่อยอาหาร และระบบดูดซึม
  ของปลาสวยงามได้มากกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย เพลเล็ท ไบน์เดอร์ ที่ช่วย
  ให้อาหารจับตัวแน่น ไม่แตกหักง่าย ฝุ่นน้อย ทำให้ปลาได้รับสารอาหารที่สมดุลใน
  ทุกเม็ดที่ปลากิน มีผลช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ลดปัญหาการเกิดตะกอนในน้ำ
• สาหร่ายสไปรูลิน่า ที่ช่วยในการเร่งสีของปลาให้สวยแล้ว ยังช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
  ป้องกันปลาป่วยจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
• ขนาดเม็ดอาหาร ๑, ๑.๕, ๒, ๓, ๔ และ ๖ มม.
• ขนาดน้ำหนัก ๑ กิโลกรัม
.
คาร์นิวอร์คิง อาหารสำหรับอะโรวาน่าทุกสายพันธุ์
• เป็นอาหารปลาสูตรพิเศษ ที่เราคัดสรรค์วัตถุดิบ อาทิ กุ้ง เกรดพรีเมี่ยมโดยเฉพาะ
• Probiotic Protection ช่วยปรับสมดุลย์ในระบบทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร
• Fresh Spirulina Extract ที่ช่วยในการเร่งสีของปลาให้สวยแล้ว ยังช่วยสร้างระบบภูมิ
  คุ้มกันป้องกันปลาป่วยจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
• Silk Worm Select เราเลือกใช้หนอนไหมระดับพรีเมี่ยม เพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น
• ชนิดเม็ดอาหาร Floating Stick
• ขนาดน้ำหนัก ชนิดขวด 10 และ 35 กรัม, ชนิดซองขนาด 60 กรัม