• E A K •
• ให้โปรตีนสูงมีส่วนประกอบวัตถุดิบ อาทิ สาหร่ายสไปรูลิน่า,
จมูกข้าวสาลี, ปลายข้าวเจ้า, กากถั่วเหลือง, รำข้าวเจ้า, รำข้าวสาลี
คอร์นกลูเทนมิส, ปลาป่น, นํ้ามันปลา, นํ้ามันกุ้ง, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต,
แคลเซียมคาร์โบเนต, โคลีนคลอไรด์, วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น

สำหรับ ปลาสวยงามทุกสายพันธุ์
• อาหารปลาเม็ดลอยน้ำ ไม่มีปัญหาน้ำเสีย
• ควรให้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้ปลากินจนหมดพอดี
• ขนาด น้ำหนักสุทธิ 2 ปอนด์ ราคาประหยัด