• PATTERN SPIRULINA 12% •
+ VITAMIN A, C , E และ B-COMPLEX
• แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงถึง 40 % โดย 80% ของวัตถุดิบที่ใช้เป็นโปรตีน
• ที่มาจาก กุ้ง และ ปลาป่น เกรด A

• เร่งสีพิเศษด้วย สาหร่ายสไปรูลิน่า 12%
• เพิ่มความเงางามของเกล็ดปลา และเสริมประสิทธิภาพ ของระบบสืบพันธุ์
• ด้วย VITAMIN A, E และ B-COMPLEX
• ลดความเครียดของปลาด้วย VITAMIN C
• เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับปลาที่กินอาหารยาก และปลาที่ต้องการเร่งสี
•ให้สวยสดใสอยู่เสมอ
• ลดปัญหาเรื่องน้ำเสีย
• ขนาดน้ำหนักสุทธิ 1ปอนด์ และ 2 ปอนด์
ขนาดเม็ด 1.5, 2 และ 4 mm.
.
• PATTERN SPIRULINA 6 % •
+ VITAMIN A, C , E และ B-COMPLEX

• แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงถึง 40 % โดย 80% ของวัตถุดิบที่ใช้เป็น
โปรตีนที่มาจาก กุ้ง และ ปลาป่น เกรด A

• เร่งสีพิเศษด้วย สาหร่ายสไปรูลิน่า 6 %
• เพิ่มความเงางามของเกล็ดปลา และเสริมประสิทธิภาพของ
ระบบสืบพันธุ์ด้วย VITAMIN A, E และ B-COMPLEX
• ลดความเครียดของปลาด้วย VITAMIN C
• เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับปลาที่กินอาหารยาก และปลา
ที่ต้องการเร่งสีให้สวยสดใสอยู่เสมอ
• ลดปัญหาเรื่องน้ำเสีย
• ขนาดน้ำหนักสุทธิ 1ปอนด์ และ 2 ปอนด์
ขนาดเม็ด 1.5, 2 และ 4 m
.