• โมนิเตอร์ นํ้ายากำจัดคลอรีน พร้อมชุดตรวจสอบ •

   การเลี้ยงปลาด้วยน้ำประปาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย จากคลอรีน
อย่างแน่นอน 100% ด้วยนํ้ายากำจัดคลอรีน โมนิเตอร์ จำเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับ ปลาที่มีราคาแพงและ อ่อนไหวต่อคลอรีนมาก ผู้เลี้ยงจะเกิด
ความมั่นใจได้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว ที่โดดเด่นในท้องตลาด
มานานปี
• ขนาด 35 ซีซี นํ้ายาชุดตรวจสอบ 12 ซีซ

 

• ผลิตภัณฑ์ กำจัดคลอรีน OK•

   สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามทั้งในตู้หรือบ่อ คือ การกำจัด
คลอรีนในน้ำก่อนเลี้ยงปลา ลดคลอรีน OK กำจัดคลอรีนในน้ำอย่าง
ปลอดภัย ไม่ทิ้งกากเคมีตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อปลาและแตกตัวรวดเร็ว
ทำให้สามารถลงปลาได้ภายใน2-3 นาทีหลังการใช้ OK ลดคลอรีน
• ขนาด 120 ซีซี และ 500 ซีซี

 

• โมนิเตอร์ กำจัดคลอรีน •

   ช่วยกำจัดคลอรีนและคลอรามีน ในนํ้าอย่างปลอดภัย ไม่ทิ้งเคมีตกค้าง
ที่เป็นอันตรายต่อปลา เพราะคลอรีนในนํ้าประปาเป็นสารออกซิแดนท์
ที่มีผลทำให้ปลาและสัตว์นํ้าต่างๆ ตายได้อย่างรวดเร็ว
• ขนาด 120 ซีซี