• โมนิเตอร์ นํ้ายากำจัดตะไคร่นํ้า •

   ประกอบด้วยสาร copper alkanolamine complex ซึ่งเป็น
สารประกอบคอปเปอร์เชิงซ้อนช่วยลดการเกิดตะไคร่น้ำไม่เกิด
ผลข้างเคียงกับปลาและพืชน้ำ
• ขนาด 120 ซีซี.

• SUPER ALGAE นํ้ายากำจัดและป้องกันตะไคร่นํ้า •

   เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัด และป้องกันตะไคร่นํ้าเขียว ในตู้ปลาหรือ
บ่อเลี้ยงปลาทั่วไป ที่อยู่ในรูปเคมีเชิงซ้อน จ฿งไม่เป็นอันตรายต่อปลา
ของท่าน ถ้าใช่ในปริมาณที่เหมาะสม เห็นผลใน 3-7 วัน ทำให้นํ้าใส
เห็นตัวปลาชัดเจน ใช้ได้ทั้งนํ้าจืด และนํ้าเค็ม ควรใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยนนํ้า
• ขนาด 120, 200 และ 700 ซีซี.


• โมนิเตอร์ กำจัดไนไตรท์ •

   ในตู้ปลาระบบปิดหรือการเลี้ยงปลาในปริมาณมาการสะสม
ของของเสียอาจส่งผลให้เกิดไนไตรท์ได้ ซึ่งจะทำลายออกซิเจน
และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในปลาหลายโรค  ยากำจัดไนไตรท์
จะเปลี่ยนสภาพไนไตรท์ให้เป็นไนเตรดซึ่งไม่มีผล ในการเลี้ยงปลา
ช่วยให้ปลาสุขภาพแข็งแรง
• ขนาด 120 ซีซี.