•โปรไบโอติกส์ (Probiotics)•

•โปรไบโอติกส์ (Probiotics)•

  • 15-01-2022

โปรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นแบคทีเรียในสภาพที่ยังมีชีวิตเมื่อสัตว์น้ำกินด้วยปริมาณที่พอเหมาะ จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีของปลา ซึ่งแบคทีเรียพวกนี้ทนกรดทนด่าง ในกระเพาะและลำไส้เล็กได้ จึงสามารถผ่านไปสู่ลำไส้ใหญ่ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรแบคทีเรียในนั้น สร้างประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหาร การดูดซึม การขับถ่าย โปรไบโอติกส์ สามารถผลิตกรดแลคติก ที่เรียกว่า แลคติกแอซิด ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดี อาศัยอยู่ในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ จะทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารและผลิตสารอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโน พลังงาน วิตามินเค วิตามินบี และสารปฏิชีวนะธรรมชาติหลายชนิด
• โปรไบโอติกส์ ในอาหารปลาจึงมีประโยชน์ ดังนี้ • กรดแลคติกที่แบคทีเรียผลิตออกมา ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรค, ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ทำให้ไม่เกิดการหมักหมมของเสีย ลดอัตราเสี่ยงเกิดโรคในลำไส้และตับ, วิตามิน บี ที่ได้ ทำให้เซลล์ในระบบภูมิต้านทานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ