โคริ 15 กก.

• โคริ เป็นอาหารสำหรับปลาคาร์ปสูตรพิเศษ ที่มุ่งตอบสนอง ความต้องการหลัก 4 ประการ
- ป้องกันปลาป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อให้ได้โครงสร้างปลาที่ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง
- สามารถเร่งสีของปลาโดยที่สีขาวของปลาไม่เหลือง
- ช่วยลดปัญหานํ้าเสีย
• ขนาดเม็ด M / 2 มม.
• ขนาดเม็ด L / 4 ม.ม.

ขนาดสินค้า 15 กก.

• โคริ เป็นอาหารสำหรับปลาคาร์ปสูตรพิเศษ ที่มุ่งตอบสนอง ความต้องการหลัก 4 ประการ
- ป้องกันปลาป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อให้ได้โครงสร้างปลาที่ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง
- สามารถเร่งสีของปลาโดยที่สีขาวของปลาไม่เหลือง
- ช่วยลดปัญหานํ้าเสีย
• โคริ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีที่ย่อยง่าย อาทิ ปลาป่นคัดเกรด, สาหร่ายสไปรูลิน่า, กุ้งคัดเกรด,จมูกข้าวสาลี, วีทกลูเทน เป็นต้น
• ขนาดนํ้าหนัก 15 ก.ก.
• ขนาดเม็ด M / 2 มม.
•ขนาดเม็ด L / 4 ม.ม.

• โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 40 %
• ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 6 %
• เยื่อใย (ไม่มากกว่า) 4 %
• ความชื้น (ไม่มากกว่า) 10 %
• เถ้า (ไม่มากกว่า) 12 %
• ฟอสฟอรัส (ไม่น้อยกว่า) 1.2 %

'sss'

No return policy found

Reviews (0)

No Review is Found

Give a Review

You must have to login to give a review
Login

สินค้าที่เกี่ยวข้อง