อาหารแมว คิดดี้
รสปลาทู 1 กก.

•ด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี อาหารแมว “คิดดี้” รส “ปลาทู”ผลิตขึ้น
ภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารสัตว์ เสริมคุณค่าสารอาหาร อาทิ
- วิตามิน ซี และ อี ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน หลอดเลือด ผิวหนัง และเส้นขน
- ทอรีน ช่วยในการมองเห็น และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของแมว
- โซเดียมคอนโทรล ช่วยคุมคุมปริมาณความเค็มให้พอเหมาะ จึงไม่ทำให้แมวเป็นโรคไต
• เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ 01 07 63 0226

ขนาดสินค้า 1 กก.

•ด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี อาหารแมว “คิดดี้” รส “ปลาทู”ผลิตขึ้นภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารสัตว์ เสริมคุณค่าสารอาหาร อาทิ
- วิตามิน ซี และ อี ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน หลอดเลือด ผิวหนัง และเส้นขน
- ทอรีน ช่วยในการมองเห็น และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของแมว
- โซเดียมคอนโทรล ช่วยคุมคุมปริมาณความเค็มให้พอเหมาะ จึงไม่ทำให้แมวเป็นโรคไต
• ซึ่งให้ได้ตามมาตรฐานของ กองคุมคุมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFCO) และสอดคล้อง กับโภชนาการอาหารสัตว์ ของสถาบันวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NRC)

• โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 26.0 %
• ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 9.0 %
• เยื่อใย (ไม่มากกว่า) 6.5 %
• ความชื้น (ไม่มากกว่า) 8.5 %

'sss'

No return policy found

Reviews (0)

No Review is Found

Give a Review

You must have to login to give a review
Login

สินค้าที่เกี่ยวข้อง