พรีม่า 50 ก.
สาหร่ายสไปรูลิน่า12%
เม็ดจมนํ้า

พรีม่า อาหารสำหรับปลาสวยงามทุกสายพันธุ์ สูตรสาหร่าย 12% ชนิด เม็ดจมน้ำ สำหรับ ปลาสวยงามที่ต้องการ
เร่งสี เร่งโต เร่งวุ้น อาทิ ปลาหมอสี ปลาเงินปลาทอง ปลาคาร์ฟ และปลาสวยงามทั่วไป
• ขนาดน้ำหนัก 50 ก.
• ขนาดเม็ด 1 มม.

ขนาดสินค้า 50 ก.

พรีม่า อาหารสำหรับปลาสวยงามทุกสายพันธุ์ สูตรสาหร่าย 12% ชนิด เม็ดจมน้ำ สำหรับปลาสวยงามที่ต้องการ เร่งสี เร่งโต เร่งวุ้น
อาทิ ปลาหมอสี ปลาเงินปลาทอง ปลาคาร์ฟ และปลาสวยงามทั่วไป
• สาหร่ายสไปรูลิน่า 12 % ช่วยเร่งสี
• ไฟโคไซยานิน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค
• จมูกข้าวสาลี ทำให้ระบบย่อยสมบูรณ์
• ลดปัญหาน้ำเสีย
• ขนาดน้ำหนัก 50 ก.
• ขนาดเม็ด 1 มม.

• โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 50 %
• ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 8 %
• เยื่อใย (ไม่มากกว่า) 8 %
• ความชื้น (ไม่มากกว่า) 10 %

'sss'

No return policy found

Reviews (0)

No Review is Found

Give a Review

You must have to login to give a review
Login

สินค้าที่เกี่ยวข้อง