อิกคิว 2 ปอนด์

•อิกคิว อาหารปลาสูตรพิเศษ เหมาะสำหรับปลาคาร์ฟทุกสายพันธุ์ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่ดี เพียงพอต่อความต้องการของปลาคาร์ฟ มีวิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็น
ช่วยให้ปลามีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ทำให้นํ้าขุ่น
• ขนาดเม็ด S / 1.5 มม.
• ขนาดเม็ด M / 2 มม.
• ขนาดเม็ด L / 4 มม.

ขนาดสินค้า 2 ปอนด์ (907.2 กรัม)

•อิกคิว อาหารปลาสูตรพิเศษ เหมาะสำหรับปลาคาร์ฟทุกสายพันธุ์ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบ ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่ดี เพียงพอต่อความต้องการของปลาคาร์ฟ
อาหารปลาคาร์ฟ อิกคิว ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรที่ทันสมัย มีส่วนประกอบ ทางโภชนาการที่สมดุลย์กับปลา ช่วยให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี โครงสร้างที่สวยงาม
มีวิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็น ช่วยให้ปลามีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ทำให้นํ้าขุ่น
• ขนาดนํ้าหนัก 2 ปอนด์ (907.2 กรัม)
• ขนาดเม็ด S / 1.5 มม.
• ขนาดเม็ด M / 2 มม.
• ขนาดเม็ด L / 4 มม.

• โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 35 %
• ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 8 %
• เยื่อใย (ไม่มากกว่า) 8 %
• ความชื้น (ไม่มากกว่า) 10 %

'sss'

No return policy found

Reviews (0)

No Review is Found

Give a Review

You must have to login to give a review
Login

สินค้าที่เกี่ยวข้อง